Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

Son Yorumlar

Muhammed 49 yaşındayken, 6 yaşındaki Âişe ile evleniyor. Âişe 9 yaşındayken de O'nunla gerdeğe giriyor! En sağlam sayılan hadislerde bu olay böyle anlatılır:...

(Bkz. : Buhari, “e’s-Sahîh”, Kitabu Menâkıbi’l-Ensâr/44, Tecrîd, hadis no : 1553 ; Müslim, “e’s-Sahîh”, Kitabu’n-Nikâh/69, hadis no : 1422 ; Turan Dursun, “Din Bu – 2”, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2010, s. 27 – 29 ; http://hadis.ihya.org/buhari/konu/955.html).

Fakat bu olgu, günümüz İslamcılar’ının hemen hemen hepsini fena halde rahatsız ediyor. Muhammed’in bir seks delisi ya da sübyancı diye damgalanmasından çok endişe ettikleri için hemen defansif tutumların içine girip inkâr yoluna sapıyorlar.

Buhari ve Müslim’deki hadislerin uydurma olduğunu dile getiriyorlar.

Çoğu, bazı zorlama yorumlarla, bir takım mantık oyunlarıyla, kuşkulu ve hatta düzmece bilgilerle, çocuk yaştaki Âişe’nin böyle bir ilişkiye girmediğini ispat etmeye (!) çalışıyor (yani Âişe’nin yaşını büyütüyorlar).

 

Az sayıdaki kimileri de, basında geçen ve 9 yaşında, hatta 5 yaşında hamile kalan kız çocuğu haberlerine bakarak bu yaştaki evlilikleri onaylama/doğal sayma eğilimindeler.

 

 Bunlar, gelişmiş bir vajinaya ve rahime sahip olmanın, yetişkin bir kadın sıfatını hak etmeye yettiğini düşünüyorlar herhalde. Yetişkinliğin, sadece üreme fonksiyonlarını değil, duygusal ve düşünsel olgunlaşmayı da kapsayan bir süreç olduğunu, yani beyinsel gelişimi de içerdiğini hesaba katmıyorlar.

İslamcılar’nın çabası beyhudedir! Çünkü :

1) Sünni İslam şeriatının Kur’an’dan sonraki en sağlam kaynakları olarak ilan edilen o 6 kitap (Kütüb-i Sitte) içinde, Buhari ve Müslim’inkiler en güvenilir eserler diye benimsenirler. Buhari ve Müslim’in dışındaki diğer hadis yazarları, hem sağlam sayılan, hem de zayıf diye bilinen rivayetlerin hepsini birden kitaplarında toplamışlardır.

Mesela İmam Neseî’nin kitabındaki 5743 rivayetten 447’si zayıf diye nitelenir. İbn-i Mâce’nin kitabındaki 4337 rivayetten 948’i zayıf olarak görülür. (Bkz. : “İnsan Haklarından İslamî Harekete İlmi ve Siyasî Tahliller”, Mola Mansur Güzelsoy, Fıtrat Yayınları, İstanbul, 1996, s. 179). Oysa Buhari ve Müslim’deki rivayetlerin HEPSİ sağlamdır (bilimsel mantığa göre değil elbette, dinsel mantığa göre ; ibid). Ayrıca bakınız : http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15141/buhari-ve-muslim-de-gecen-hadislerin-dogrulugu-nedir.html.

 

Kaldı ki, başka pek çok ciddi kaynak da bu hadiseyi doğrulamakta ya da buna çok yakın bilgiler vermektedir. Mesela :

“… Peygamber, Â’işa ile hicretten 2 veya 3 yıl önce evlendi. Â’işa, o zaman 6 veya 7 yaşında idi ; mamafih hicretten ancak 6 veya 7 ay sonra zifaf oldu (Nisan-Haziran 623).. Yaşlı kocasının evine Â’işa çocuk oyuncakları ile geldi ve bazan kendisi ile birlikte oynayan Peygamber’in sevgisini kazandı (…) Peygamber öldüğü zaman Â’işa 18 yaşındaydı…” (Bkz. : “İslam Ansiklopedisi”, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, 1997, cilt I, s. 229 / Âişe’nin doğum tarihi 613 ya da 614 olarak gösteriliyor aynı yerde).

“… (614’te) Mekke’de doğdu. O’nun daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Hz. Peygamber ile evlendiğinde 14 ile 18 yaşlarında olduğunu ileri süren bazı çağdaş araştırmacıların dayandıkları rivayetler sağlam değildir…” (Bkz. : “Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”, 1989, cilt II, s. 201 / Âişe’nin Muhammed ile Nisan 623’te ya da Nisan 624’te evlendiği de aynı yerde zikredilmektedir).

Huzur Yayınevi’nden çıkan “Hz. Muhammed’in Hayatı” (Siret-i İbn Hişam) isimli kitabın 361. sayfasında, Âişe’nin 7 yaşındayken Muhammed ile evlendiği ve 9 ya da 10 yaşındayken O’nunla Medine’de gerdeğe girdiği yazıyor.

“… Tanrı elçisi Medine’ye hicret ettikten sonra 9 yaşında iken Âişe ile zifaf oldu…”   (Bkz. : “Milletler ve Hükümdarlar Tarihi”, Taberî, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, 1966, İstanbul, cilt II, Çevirenler : Zâkir Kadirî Ugan ve Ahmet Temir, s. 839).  

Araştırmacı-yazar Arif Tekin, “Muhammed ve Kurmaylarının Hanımları” isimli kitabında (Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001, s. 99 – 100), çok sayıda İslam bilginini ve eserlerini (Örn. : Askalani, “İsabe” ; Halebi, “İnsanü’l-Uyun”, İbni Habib, “Muhabber”… vd) referans göstererek yaşlı-başlı Muhammed ile 9 yaşındaki Âişe’nin cinsel ilişkiye girdiğini aktarıyor.

Ayrıca bkz. : http://www.fetvameclisi.com/fetva-aise-annemiz-peygamberimizle-evlendiginde-kac-yasindaydi-13097.html.

Mevzuya çok kuşkucu bir şekilde yaklaşan bir Müslüman araştırmacı-yazar bile, Âişe’nin evlenip cinsel ilişkiye girdiği sırada yaşının küçük olduğu bilgisinin daha sağlam kaynaklara dayandığını itiraf etmektedir (http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/9fa41feb22eca21.pdf).

2) Tarihsel kayıtlar, o dönemdeki Arap toplumunda bu tip bir evliliğin gayet olağan karşılandığını, yani Muhammed’in Âişe ile kurduğu bu ilişki yüzünden kınanmadığını göstermektedir.

Fakat zaman ve zemin şimdi değişmiştir. Ahlâk anlayışı değişmiştir. Çünkü üretim ve bölüşüm ilişkileri değişmiştir. Yetişkilerin çocuklarla cinsel beraberlik yaşaması veya yuva kurması, artık neredeyse bütün dünya genelinde ceza gerektiren bir suç ve sapkınlık olarak görülmektedir (http://www.ntvmsnbc.com/id/25250587/ ; bu pisliğin kökünün kurumasının da ancak kültürel yabancılaşma ve yozlaşmanın dünya çapında tamamen yok edilmesiyle, yani kapitalizmin/emperyalizmin imha edilmesiyle gerçekleşeceği açıktır).

E peki Tanrı’nın (!) elçisi ; içkiyi, kumarı, putları vs yasak etti de, neden bu ilkel ve kötü geleneğini kaldırmadı? Kaldırmak şöyle dursun, neden onu aynen tatbik etti?

Yanıt basit : Muhammed’in hayal ürünü Tanrı’sı, pedofilinin lanetlendiği günümüzün dünya konjonktürünü asla önceden göreme(z)di ve bileme(z)di. O’nun bilgisi ve görgüsü, milattan sonraki 7. yüzyılın Arabistan çölüyle sınırlıydı.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Azimli’nin bu konuyla ilgili olarak kaleme aldığı makaleyi okumak da faydalı olur sanıyorum. Azimli, inkârcı Müslümanlar’ın tezlerini detaylı biçimde çürütüyor. Bakınız :

http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/69fe88bcd083903.pdf,

http://www.bilimfelsefedin.org/blog/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Hz.-Aisenin-Evlilik-Yasi-Tartismalarinda-Savunmaci-Tarihciligin-Cikmazi-Mehmet-Azimli.pdf.

Not : Tabii son tahlilde Bay Azimli de molla cinsinden bir Müslüman’dır ve O da dinin elden gitmemesi kaygısıyla hareket etmektedir. Mesela Azimli, Muhammed’in çok eş almasının şehvet ile değil, siyasî nedenlerle ilgisi bulunduğunu belirtiyor.

Bir politikacı olan Muhammed’in yaptığı evliliklerde politik çıkarları bir kenara bırakması şüphesiz ki asla düşünülemeyecek bir husustur. O’nun eş tercihinde bu saikin mühim bir yerinin olduğu kesindir. Fakat çok eş almasında asıl sebep bu olamaz. Aksi takdirde Muhammed’e neden “30 erkeğinkine denk düşen” bir cinsel güç “verildiği” (Bkz. : “Din Bu – 2”, s. 45 ve 49 ; http://hadis.ihya.org/buhari/hadisler.php?t2=ara&ara=takat&yer=hadis), bu gücün ne işe yaradığı hiç mi hiç anlaşılamaz!

Bilimsel açıdan bakacak olursak, Muhammed, siyasî ve ekonomik gücünü artırdıkça eşlerinin sayısını da çoğaltmıştır. Hem ilk eşi, hem de zeki ve oldukça varlıklı bir kadın olan Hatice’ye muhtaç kalmamış, O’nun gölgesinden kurtulduğu anda da seksüel açıdan çok başka biri oluvermiştir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Kimler Online

71 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.