Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

Son Yorumlar

Ruanda’yi meç gdrestin gor turerov mer mangutyan papaknerı
Vran Dolar dolar tavacan gerbov gı partsarana

 

 

 

(Orjinal başlık; 'Devrimci Demokrat İçin: 'Dar dar gı sirem Tsez')


 

-Ermenice- Azerce- Türkçe-

 

Dar dar gı sirem tsez

Yes mardig çem, vart hastsnoğ mın yem” -Eozkan Mert-

Krderen varter badrasdetsi tsez yeraznerus nurp değen

Lazeren gı taylayli papaknerus sriga cncğugnerı, geankin userun vra

Hunaren gı hampurem kişeruin tats nahatasutyunnerı, lusnin dag

Karnan zaza gı pattuim meçkit amenen kmahac değen

 

Tsavert gı hampurem srdis kar nedoğ dğots tserkagaberen

Şakanagakuyn açkerıs  Hayeren voğp mın yen vorahnerut meç, godruadz

Volorvadz darerıs çen paver tsaverut reontgenı kaşelu hamar

 

Posor arakasdanav mın yem Kırdistan’i lernerun vra loğatsoğ

Kurd yev Turk hokiners gı tsavin hon, dar dar hoğin vra tapuelov

Vran Dolar dolar tavacan gerbov gı partsarana

Gı harsdana şadager yersabaşdutyan tignatornerı, usanotsnerı

Paravonneru zenk ıngerutyan şahi purkerı

 

Hazar ankam Auschwitz’i meç ayruetsank srdin meradz değen

Yotanasun hazar yergu ankam suinuetsan Dersim’i meç, vayrakutyan çar jbdumov

Amerigyan lezvov Irak’i meç anuşeğeni değ çarçaranki ğağalik yeğank

Maraş’i, Çorum’i meç poğots poğots zarnuetstank kağakagrtutyan srden

Kosova’yi meç çdesnuetsan mer kovı mertsuov dzağignerı

Filistin’i meç karerov godretsin azadutyan teverı

Meg milyon ankam voçnçatsan Hayeren orornernis , Ararad’i teverı

Çulamerg’i meç mer mangutyan kluhnerun zenkerov zargetsan

Ruanda’yi meç gdrestin gor turerov mer mangutyan papaknerı

Vran Dolar dolar tavacan gerbov gı partsarana

Gı harsdana şadager yersabaşdutyan tignatornerı, usanotsnerı

Paravonneru zenk ıngerutyan şahi purkerı

Yerani te hampuerink mer çkidtsadz lezunerov inkzinknis

Darper gronknerov lur genayink antsaynoren, hantard

Uriş değeru meç layink vazvzoğ kaylerov

Baderazmı taylayloğ nahatasutyunnerun verçı dar mı ankam çı tıneink

Mer sirdı çıgırtıneink  vayreni ciçerun

Arteok ur değen mernelu gı sgsi baderazm u tramadirutyunı

Vayrakutyunı ur değen  lur gılla mer hahağutyan hamanuaki arçeven

 

Dar dar gı sirem yergnki polor kuynerı

Serkan Engin

Ermenice’ye çeviren: Mayro Kuyrik

***

Hərf Hərf Sevirəm Sizi

"Mən döyüşçü deyil gül yetişdiricisiyəm" -Özkan Mərt-

 

Kürdcə güllər yığdım xülyalarımın incə yerindən

Lazca şakıyor ümidimin tənbəl sərçələri, həyatın çiyinində

Yaş cümlələrini Yunanca öpürəm gecənin, ay altında

Bahara Zazaca sarılıram ən nazlı yerindən belinin

 

Ürəyimə daş atan uşaqların qandallarından öpürəm ağrılarını

Kayutlarında Ermənicə bir mersiyedir əla gözlərim, qırıq dökük

Kədərlərinin rontgenini çəkməyə çatmır buruk hərflərim

 

Qırmızı bir Laz takasıyam Kürdüstan dağlarında üzən

Kürd və Türk canlarım yanır orada, heca heca düşərək torpağa

Dollar dollar üstünə xaincə yüksəlirkən

Firon silah şirkətlərinin qazanc marjı piramidaları

Kresloları, apoletleri  palazlanırken gonbul eqoizmin

 

Auschwitzdə milyonlarla dəfə yandırıldıq vicdanın öldüyü yerdən

Yetmiş iki min dəfə süngüləndi xülyalarımız Dərsimdə, arsız sırıtışıyla vəhşiliyin

İraqda hamburger üstü dadli niyyətinə işgəncə oyuncağı olduq Amerikanca

Maraşda, Çorumda küçə küçə vurulduq sivilizasiyanın ürəyindən

Kosovada görməməzlikdən gəlindi yaxamızda qətl edilən çiçəklər

Fələstində daşla qırdılar azadlığımızın qollarını

Bir milyon dəfə yox edildi Ermənicə ninnilərimiz, Araratın qollarındakı

Hakkaridə uşaqlığımızın başına qundaqla vurdular

Ruandada palalarla kəsdilər ən uşaq həvəslərimizi

Dollar dollar üstünə xaincə yüksələrkən

Firon silah şirkətlərinin qazanc marjı piramidaları

Kresloları, apoletleri palazlanırken gonbul eqoizmin

 

Bilmədiyimiz dillərdə də öpə bilsək ya bir-birimizi

Başqa dinlərdə susa bilsək yavaşca, dinc

Digər coğrafiyalarda ağlaya bilsək qaçar addım

Bir hərf belə əlavə etməsək döyüş çığırtkanı cümlələrin quyruğuna

Ürəyimizi əsla yaslamasak vəhşilik qışqırıqlarının çağırışına

Harandan ölməyə başlar acep döyüş və kapitalizm

Vəhşilik harandan lal olar barış simfoniyalarımızın qarşısında

: Hərf hərf sevirəm dünyanın bütün rənglərini

Serkan Əngin

Azerice’ye Çeviren: Can Pelit

****

Harf Harf Seviyorum Sizi

Ben savaşçı değil gül yetiştiricisiyim” Özkan Mert

Kürtçe güller derledim düşlerimin ince yerinden

Lazca şakıyor umudumun haylaz serçeleri, hayatın omzunda

Islak tümcelerini Rumca öpüyorum gecenin, ay altında

Bahara Zazaca sarılıyorum en nazlı yerinden belinin

 

Kalbime taş atan çocukların kelepçelerinden öpüyorum acılarını

Koğuşlarında Ermenice bir ağıttır ela gözlerim, kırık dökük

Kederlerinin röntgenini çekmeye yetmiyor buruk harflerim

 

Kızıl bir Laz takasıyım Kürdistan dağlarında yüzen

Kürt ve Türk canlarım yanıyor orada, hece hece düşerek toprağa

Dolar dolar üstüne haince yükselirken

Firavun silah şirketlerinin kâr marjı piramitleri

Koltukları, apoletler palazlanırken obur bencilliğin


 

Auschwitz’de milyonlarca kez yakıldık vicdanın öldüğü yerden

Yetmiş iki bin kere süngülendi düşlerimiz Dersim’de, arsız sırıtışıyla vahşetin

Irak’ta hamburger üstü tatlı niyetine işkence oyuncağı olduk Amerikanca

Maraş’ta, Çorum’da sokak sokak vurulduk uygarlığın kalbinden

Kosova’da görmezden gelindi yakamızda katledilen çiçekler

Filistin’de taşla kırdılar özgürlüğümüzün kollarını

Bir milyon kere yok edildi Ermenice ninnilerimiz, Ararat’ın kollarındaki

Hakkari’de çocukluğumuzun kafasına dipçikle vurdular

Ruanda’da palalarla kestiler en çocuk heveslerimizi

Dolar dolar üstüne haince yükselirken

Firavun silah şirketlerinin kâr marjı piramitleri

Koltukları, apoletleri palazlanırken obur bencilliğin

 

Bilmediğimiz dillerde de öpebilsek ya birbirimizi

Başka dinlerde susabilsek usulca, dingin

Diğer coğrafyalarda ağlayabilsek koşar adım

Bir harf bile eklemesek savaş çığırtkanı tümcelerin kuyruğuna

Kalbimizi asla yaslamasak vahşet çığlıklarının çağrısına

Neresinden ölmeye başlar acep savaş ve kapitalizm

Vahşet neresinden lâl olur barış senfonilerimizin önünde

: Harf harf seviyorum dünyanın tüm renklerini

Serkan Engin

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.