Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

Muhammed 49 yaşındayken, 6 yaşındaki Âişe ile evleniyor. Âişe 9 yaşındayken de O'nunla gerdeğe giriyor! En sağlam sayılan hadislerde bu olay böyle anlatılır:...

Devamını oku...

Kur’an’ın çok üstün vasıflara haiz, benzersiz bir kitap olduğu inancı tüm Müslümanlar tarafından paylaşılır. Fakat bu görüş hiçbir bilimsel esasa dayanmaz. Aksine, Kur’an, yazım tekniği açısından Tevrat ve İncil’den bile daha gerilerde duran bir eserdir.

Devamını oku...

Osmanlı rejiminin din, dil, etnisite farkı gözetmeksizin tebaasına mensup tüm insanlara hoşgörü ve şefkâtle yaklaştığı, resmî tarihin ortak görüşüdür. Bu “tez”, tabii ki yalandır ve dolayısıyla bilimsel açıdan hiçbir değer taşımaz.

Devamını oku...

O’nunla Facebook sayesinde tanışmıştım. Kendisini önce sosyalist sandım. Yanıldım. Daha sonra O’nu sosyalizme kazanılabilecek biri sandım. Ama bazı acı tecrübelerin ardından yine yanıldım.

Devamını oku...

Biz komünistler, Kemalizm’in şiddetle karşısındayız. Çünkü İbrahim Kaypakkaya yoldaşın çok yerinde olan tespitiyle; “Kemalist diktatörlük ; işçiler, köylüler, şehir küçük burjuvazisi, küçük memurlar ve demokrat aydınlar üzerinde askerî faşist bir diktatörlüktür”.

Devamını oku...

Kimler Online

100 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.