Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

İnsan Oğlu  tarihinde kendini sorumlu tutmuyorsa  geçmişin yanlışını  hep başkalarına mal ediyorsa tarihi sorumluktan kaçmakla Bireysel olarak geleceğinide doğru okuyamaz.    
  
 Her hangi bir insanı bireyi işlemedigi suçdan dolayı suçlamak doğru olmaz, eger şahıs bu kirliliklere karşı duruyor kınıyor ve lanetliyorsa söylenecek söz olmaz.                                              
Ama adı geçen şahıs yada şahıslar atalarının  kirli  tarihi yada geçmişini eleştirip lanetlemiyorsa,  atalarından baba ve dedesinden kalan kirli servetin ve ünvanının üzerine konmuş devraldığı karanlık miras ile övünüyorsa,  yada  atası dedesi kendi dışındaki kesimlere karşı yapmış olduğu fenalıkları baskıları yok edilmeleri görmezlikten gelip hiç bir sey olmamış gibi kendini sütten çıkmış kaşık misali mağdur kesimlerin ölü sevici rolüne bürünürse, 
Katil liderlerini dedelerini övmekte yücelleştirmede pervasız davranan bu tiplere söylenecek çok söz var.                                                                                                                                                                                  
Günümüzde  Kurdler söz konusu olunca kurdler adına  hatta kürdü temsilen kimi zaman  Yalçın küçükler, Perinçekler, Sırlı Süreyalar, Kürkçü nün dedesi Koçgiri katili  Kadri Ahmet Kürkçü'nün Koçgiri'de özel görev alıp Kürdleri nasıl katlettigini neden irdelemez bilmiyormu sanıyoruz. 
Sırrı süreyya Mustafa Kemal Atatürkü  Mecliste bögüre bögüre överken,
 'Atatürk,yüzyılın gördüğü en büyük dehalardan biri, en kıymetli insanlardan biri" derken atasının Kürdlere, Kızılbaş ‘‘Alevilere‘‘ ve diger etnik yapılara hatta samimi dürüst Müslümanlara  nasıl bir katliyam  baskı uyguladığını türkmen atalarının  çoğunun bundan müzdarip olduğunu bilmiyormu.
Sırlı bunları Bal gibi biliyor ancak devlet ve türklügün bekası söz konusu olunca emir kulların görevi verilen emri harfiyen yerine getirmektir, yoksa gezide ağaca sarılmakla nasıl imralıya gidişi veto edildiyse görevini yapmazsa  ikinci kez meclise gelişide veto olabilir.
Bu tipler ve bu anlayış bu mantık Kürdün başına musallat ve egemen oldukça, ki egemendir,                        
Kürdün  Ulusal  istemleri hep cılız bırakılmak içindir, Türkün Kürdü,nü yaratma planıdır.
Yaşanan siyasal ortamda sırrılar  kürkçüler o kadar çokki adının  hatip olması  ahmet mehmet olması önemini yitiriyor.                                                                                                                                                                                        
Ertuğrul Kürkçü  dedesi ile övünür onun misyonunu üslendigini Dedesi gibi Kürtleri temsil ettigini övünerek kürdlere anlatır, belli bir kurd kesimi onu bu göreve getirenler alkişlarken aslında atalarına dedelerine Kürdlüklerine hakaret ve ihanet ettiklerinin farkında degillermi! 
Dedesi Kadri Ahmet Kürkçü . 6 Nisan 1919'da Kıdemli Yüzbaşı olarak Diyarbakır Jandarma Alayına atandı.          Bu görevde İken TBMMnin I İnci Dönemi için yapılan seçimlerde Siverek ve Diyarbakır'dan milletvekili oldu.
 Diyarbakır milletvekilliğini tercih ederek Ankara'ya gelip 23 Nisan 1920'de Meclisin açılışında hazır bulundu. Mecliste İçişleri, Tasan, İrşad, Sağlık ve Sosyal Yârdım, Bayındırlık ve Tapu-Kadastro komisyonlarında çalıştı.      
17 Temmuz 1921'de Millî Müdafaa Vekâletince gösterilecek vatanî hizmetlerde bulunmak üzere İzinle bir süre Meclisten ayrıldı, Koçgiri katliymında harekat subayı yüzbaşı olarak görev aldı,
 II. Dönemde Siverek'ten tekrar milletvekili seçilerek TBMM'deki yerini 1927'ye kadar korudu.                
Koçgirideki başarısından dolayı 1 Mart 1924'te Binbaşılığa yükseltildi.  
Kadri Ahmet Kürkçü 9 Ocak 1927'de askerlikten emekliye ayrıldı.        
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkâtipliğine atandı. 20 Mart 1937'de Adana Ticaret ve Zahire Borsası Komiserliğine nakledildi. 11 Mart 1942'de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkâtibi oldu. 19 Temmuz 1944'te Ticaret Borsası Umumi Kâtipliğine getirilir.  
Süreyyalar ve benzeri mantıktakilerin tümü Kürkçü gibi dedesinin asker olarak Kürde silahla yaptığını şimdi kemalistleri temsilen Kürde Siyaseten yapıyorlar.         
                                                        
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.