Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

30 yıllık savaş acı  ve onca badirelerden sonra Türkün planları yine Kürde kaybettirmiş,‘ikinci lozanı' Kürde uygulanır hale getirilmiştir.    

 

Kürt Ulusunun yüzyıldır işgalci ve sömürgecilere karşı verdigi Ulusal amaçlı mücaledesinde günümüze kadar bunca kayıp ve zulum,sürgün acı yaşanmış, ve bu tarihi haksızlıklara  karşı ne kadar direnmişse, kendi zaaf ve hataları ve kendi yetmezlikleri sonucu kendi öncülerin kandırılması ile,  düşmanın allem- kullemi ile başarıya yakın dönemlerin,de bile fırsatları hep kaçırmış, Tarihi aldatılmalardan ders çıkarmayı bir türlü başaramamıştır.

Yakın dönemde tek olumlu ve övünülecek Kurdi bir var oluş sayın BARZANİ anlayışı tarafında ülkemizin bir parçasının üzerinde Kurdi bir Egemenlik sağlanmış, Kürdistan Bayrağı dalgalanmaktadır. Kuzey Kurdistanda gerek osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde ve  yaşadığımız  yakın dönemde oyunlar ve Kurdün acısı devam etmektedir,

30 yıllık savaş acı  ve onca badirelerden sonra Türkün planları yine kürde kaybettirmiş,     

‘ikinci lozanı' Kürde uygulanır hale getirilmiştir.                                                                                                         
Kürdün ağırlıklı siyası bir kesimi bu planın gönüllü bir parçası olmuş durumdadır,      Türkün İttihatçi kanadının Misakı Millisini övünçle savunur hale gelen ‘‘Kurd‘‘ Kürdistani olmaktan uzaklaşmış,‘‘Türkiyeli türkün kürdü‘‘ olmayı bilerek ve severek yapar hale gelmiştir.                          

Dünyadaki Konjoktörel durum ne zaman Türk sistemini daraltır ve degişime zorlarsa,
sistem kendine Kürd kesiminden siyasi olarak kullanacağı bir araç bulur degişmez görünen‘‘ din kardeşi‘‘ ve kendine köle olmasını istediği ‘‘kürdü‘‘ ve Egemen ulusun sosyal şöven kemalist solu‘nu devreye koyar‚‘‘Halklar kardeştir‘‘  planı ile  sistem sıkıntısını belli bir süre  ertelemiş olur.                                            

İdrisi Bitlisi ile başlıyan, Ziya gökalple güncellenen, günümüzde ise İkinci Lozancı ‚‘‘türküyeli kürd‘‘ mantığı, osmanlıyı birlikte kurduk, bin yıldır islam bayrağı altında yaşadık,

Cumhuriyeti,de birlikte Kurduk, Misakı Milliye zarar vermeyiz, söylemleri ile kürdün Köleligini onaylarken, Türk Sistemi,ni içinde bulunduğu sıkıntılardan kendini kurtarmış olmaktadır.

Son dönemlerdeki barış süreci söylemleri,  çekilme ve  çekilmenin durdurulması, Misakı milliye,ci tarafların  oyunlarıdır, Kurd ulusunun kendi Toprakları Kürdistan üzerinde bir Kürdi İdari siyasi  egemenlik istenmedigi halde , Savaş neye hizmettir acaba,!                             
‘‘Türk islam sentezi‘‘ Sömürgeci sistemin ırkçı türkin ve derin yapının egemenligi onun Din Kardeşligi, halkların kardeşligi yalanı ve planı,  söz konusu olunca savaşta, barışta, bu iki  kesimin yetkili zatların iki dudağı arasındadır, ister savaşır ister barışırlar.Nasıl olsa  elde yeteri kadar kandıracakları potansiyel  var her iki kesimde.

Gerek Türk Siyasi sistemi, Gerek ‚‘‘türkiyeli Kürdlük‘‘ adına hareket eden  belirleyici kesimlerin  politikaları, Kürd ve Türk Halkının ve diger kültürel farklılıklar ve dini azınlıklar nezninde başarısız olmalarına nazaran,  Başarısızlıklarını Başarı olarak Halka yutturmaya TC 

Sistemin egemenligi devam etmektedir.                                                                                 
Sömürgeci sistemin ve  bu Türkiyeli kürdün yanlış  politikası ve olumsuzluğu, Kürd ve Türk halkının lehine degiştirebilecek,  Kürd ulusal  ve Türk ezilenler cephesinde Somut doğru  Alternatif siyasi  bir muhalefet anlayışın eksikligi, her iki kesim doğru örgütlü yapılardan yoksun oluşu,  Kürd Ulusu ve Türkiye kesiminden var olan potansiyel, kimi zaman Gezi, kimi

zaman, Cuma namazlarını açıkta kılmakla, kimi zaman liderlerin bireysel kulluğuna

dönüştürülek Toplum sistem içine entegre edilmektedir,                                                                            
Yenilen pehlivanlar misali her seferinde yine  aynı oyunla mindere çıkmaktalar, nara atarak hadi bu sefer gel diye kendi gögüslerini dövünüyorlar, Pehlivanlar en büyük benim benim dedigim olacak diye horuzlanır, çünkü bilirki bu işte hakemde Güreşçide kendileridir.                                          

Türk sistemi bu oyunda hem güreşçi, hem hakem, kuralı koyanda kendisidir, karşı rakibin

Pehlivanı çoktan ayarlanmıştır.                                                                                                             
Seyircinin itirazı dikate alınmaz, çünkü Pehlivan kendisi bu oyunun bir parçası durumundadır.                           

Bu güreş oynunu osmanlı ve cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde beri devam etmektedir, Yani kısacası oyunda anlaşmalı şike hep olmuş yenende, kazananda, hep aynı mantıkta,ki kesimlerin çıkarlarıdır, Kaybeden taraf  İnsanlık, Kürdlük ve azınlıklar ve Demokrasi ve özgürlük, eşitlik, Adalet istiyenler olmuştur.                                                                                                                   
Türk egemen  ırkçı mantığı ve islam Din anlayışı tarihin hiç bir döneminde Kürdlerle, adaletli, eşit bir kardeşliği  hayat bulmamıştır, böyle gerçek bir kardeşlik Türklügün ve islamın düşünce yaşamında yer edinmemiştir.                                                                                                                                 
Bu kardeşlik  yalanı ve planı türklerin kendi çıkarları için hep kürde uyguladığı bir olgu iken, Peki  biz Kürdlerin bu oyunda ve kirli planda ne gibi bir çıkarı olmuş ve olacak, bunu sorgulamayan kurd Kürdistanın kürdü olmaktan  gönüllü feragat etmiş ‘‘Türkün kürdü‘‘ türkiyeli olmayı kabul etmiştir.         

Bu Barış denilen oyun planı, bozmak ancak Kürdün kendine sorması gereken  neden savaşıyoruz, ne istiyoruz, Kürd Ulusun Kürdistan denilen Toprakları üstünde Egemenlik

hakları esas alınmadıkça, bu misakı milli, din kardeşligi, Halkların kardeş,ligi uyduruk söylemlere, Kurd Halkı inandığı müddetçe, daha çok savaş  barış söylemleri ile ‘‘Kavramların‘‘ içi boşaltılır,  amaçsız savaşlara kurban edilir evlatlarımız.                                                                                           
Adına barış süreci denilen paket sadece Türk ikdidarın Paketi degildir,  bu Paket

Türküyeli,yim, Misakı Mill,ci bin yıldır islam bayrağı altında yaşadık, cumhuriyeti birlikte kurduk, Kürd Ulusuna Devlet lazım degil diyen anlayışla Akp nin ortak ‘‘Paket’dir‘‘ 

Türk ırkçı islam sentezi ile süslenmiş hiç bir Paket Kürdün Ulusal sorunu‘nu çözemez.              
Paket  bahçelinin ‘‘Piskevit‘‘ paketine benzedi, hiç bir Kürdün karnını duyurmaz.       Sömürgeci Türk Egemen ve  sistemlerin ve anlayışların istedigide budur. 

Kürd ulusal sorunu ‘‘piskevit paketlerle‘‘  çözülemez.                                                         
Ulusal sorun Toprak sorunudur, Kürdün kendi toprakları üzerinde Egemen olma, Siyasi idari

sistem kurma sorunudur, Toprakları parçalı ve üzerinde  işgalci egemenlik oldukça,                                    
Kurd Ulusal sorunu var olacaktır.                                                                           
Ulusal sorunun çözümü Kürd Ulusun Kürdistan denilen topraklar üzerinde ‘‘Ulusal kaderini kendisinin Özgürce tayın etmesi, Kurdistan devletinin Kurulması, Ulus ve topraklarını bölen sınırların kaldırılması ile son bulur.‘‘

İbrahim demir.18/10/2013

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.