Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

Günümüzde biz Kürdlerin durumunu irdelersek, tüm dünyadaki halklar uluslar gibi Kürdlerde farklı farklı düşünce ve anlayışlarının olması bir yere kadar doğal.

Doğal olmayan henüz Kürdistanın 3 parçası sömürge iken kendi toprakları üstünde bir Ulusal ve toplumsal egemenlikleri ve hakları yokken ayrıca Ulusal haklari için yüzyılardır farklı şekillerde özellikle silahlı mücadele verirken,  biz Kürdler neden başka Halklar ve uluslar gibi kendi topraklarımız üzerinden cağdas medeni demokratik bir devlete sahip değiliz ve neden?

 Halen Kürdistan denilen ülkemiz parcalı ve işgal altındadır. biz kürdlerde cağa tarihe uymuyan bir sorun var demektir.


Günümüz Kürd politikasında belirleyici iki temel görüş ve güç bulunmaktadır.

1: görüs Kürdistanın her parçasında asgari olarak parça düzeyinde federal bir çözümü esas almak ancak uzun erimli olarak Bağımsızlık ve kürdistanın tüm parcalarının birleşmesini asla red etmemek bu kesimleri Meşru ve uluslararası hukukta ve siyasal diplomatik ve ticari olarak temsil eden Gücün toplamını içinde barındıran ve teşkil eden Güney Kürdistan Federe Devleti ve onun temsilen Barzani Anlayışıdır.

Bu görüş ve anlayiş ve mücadele Kürdistanın tüm parcalarında farklı parti örgüt çevre ve aydın hatta inanç kesimlerin genelde desteklediği temel görüştür.


2: görüş Kuzey Kurdistanda PKK eliyle diğer parcalarda seksiyon ve kendine bağlı örgüt ve yapılar „PEJAK. PCDK.PYD oluşturarak var olan sömürgeci sistem ve sömürge devletlerin sınırları milli misakiyeleri içinde egemen ulusa biyet ederek egemen ulusun devletinin milli değerlerini kabul ederek egemenlerin bayrağını kendi bayrağı sayarak yasalarını yönetim biçimini kabul ederek sadece Türkçe konuşan kürdün bireysel hak yada en abartılısı ile kültürel hakları kabul edilen kürdler olarak kabul edilmesini talep etmektedir.

Kürdler için Devlet olmayı red ederek kendini egemen sisteme daha yakın görmektedir.


1:Katogorideki Kürd kurdistani görüş uluslar arasında meşru görülmüş hiç bir zaman terör terörist olarak görülmemiş Güney federe Yapı ile dünyanın bir coç devletleri Ticari anlaşmalar kürdistanda konsolosluklar acarak Kurd ulusu adına Federel yapıyı kabul etmiş olmaktadır.

Ayrıca, Irak anayasasında Kürdlerin federe yapısı resmi olarak tanındığı gibi Güney Kurdistan parçasında Kürd ulusu adına Anayasada Kürd ulusun varlığı kabul edilmiş Merkezi Hükümette Kurdleri temsilen bakan Cumhurbaşkanı nufus orantısına göre Kürdler kendini orda temsil etmektedirler.

 Federal Kürdistan bölgesinde ise parlementosu ekonomik siyasi askeri eğitim kurumları ile statüsünü kurmuş bulunmaktadır eksiklere nazaran,Her ne kadar 140 madde uygulanamadıysa Kurdistanın coğrafik yapısı meşruyetını korumuş ve Federe yapı bu bütünlüğü korumak icin mücadele ve taleplerinden vaz geçmiş değildir.


2: görüş olan sömürgeci devletlerin sistemini kürde dayatan anlayış ise her ne kadar çıkışında bağımsız birleşik kürdistan Daha sonra Demokratik Türk cumhuiryeti, ve daha sonra demokratik özerklik startejisi ve siyaseti güttiysede her bir startejisinde bir öncekini çöpe atmış bir sonraki startejisine sarılmış en son demokratik özerkliğide çöpe atarak TC nin milli misakiyesini esas almakla yetinmeyip osmanlı dönemindeki Türk hayallerinide kendi startejisi olarak belirlemiş 1000 yıllık islam bayrağı altında yaşamı kürdün adına kabul etmiş kürde de bunu dayatmaktadır.

Kürd ulusunun kürdistan topraklarının üstünde kendi ulusal kader tayını ve her hangi bir Statüye kavuşmasını toptan red ederek, Din kardeşliği ve egemen ulusla sömürgecilerle halkların kardeşliği adı altında gelecek tarihi ipotek altına alarak Egemen sitemlerle anlasmış bulunmaktadır.


Düne kadar Tc ve sümürgeci emperyalist güçlerin terör terörist dediği yapı ve kesimler ve uluslar arasında meşru görülmüyen bu kesimleri acaba TC neden bu kesimlerle anlaşarak bu siyasal akımı ve anlayışı Meşrulastırıyor, çünkü kendisi ile savaşan veya çatışan bir gücü Dünyaya terör terörist ilan eden TC bu kesimlerle anlaşır ve kendileri barışırsa artık dünya devletlerin o güce terörist demesi hukuki ve mantiki olamıyacak ve dolayısıyla TC eliyle ikinci bir Meşru kürd siyasi anlayışı dünyaya ve kürde kabul ettirilecektir.


Bu ikinci gücü meşrulastırmadaki temel amaç Kürdlerin Uluslar arasında meşru görülen Federe Kürd anlayışın zayiflatılması ona karşı ikinci bir meşru gücü çıkarmaktır .

Bu Plan TC nin ve tüm anti kürdistani düşman güçlerin ortak anlayışıdır bu hazırlıklar bu gün değil bu anlayışın idrisi bitlisiden beri mantık olarak varlığını sürdürmüştür, yer yer cok radikal evreler yasanmış olsada Kürdü manüpüle ederek Kürdün eli ile Kürdü sömürgeci sistemlere bağlamadan başka bir sonuç vermemiştir.


Bundan dolayıdırki bu Düşman eli ile ortaya sürülen 1000 yıllık islam bayrağı altında din kardesliği ile yaşama özlemi ve egemen güçlerle kardeşlik planı, kürdün eli ile ikinci lozandan daha katı ve daha acımasız bir şekilde uygulanmak istenmektedir.


Düne kadar sömürgeci güçler tarafında terör bölücü denilerek kürdler asağılanır ve manüpüle edilirken bu gün mesrulaştırılarak barışılarak kürdler için statüsüzlüğü esas alan plan uygulanmaya konulmustur.


Güneye çekilen silahlı gücün daha hangi sömürgeci planlar uğruna kullanılacağı PYD nin son dönemlerde diğer Kürd siyasi kesimlere uyguladığı pratik geleceğin dahada vahim olacağın habercisi durumundadır.

 

Son günlerde kandilden YNK ye katılan 214 silahlı kişi ve Goranla ilişkiler özellikle Federal Kurdistani ve bağımsızlığını içinde barındıran anlayışlara karşı olan tutum, düne kadar Rojavada demokratik özerklik deyip bu gün demokratik Suriye anlayışına evrilen her gün biraz daha Kürd ve kürdistani duygu ve düşünceden uzaklaşmanın, Federel Güney Hükümeti nezninde KDP ve Barzani ye tepki ve düşmanlığın gelecekte brakuji ve Güney federe yapıyı zayıflatmak için planların ilk haberci adımları olamazmı!


Hewler anlaşması her kürdü sevindirirken, kaygılarımızı dile getirmiştik, bu oyun ve taktikle.


Barzani üzerinde PYD nin meşrulaşması sağlanıyor diye bu gün gelinen aşamada PYD Hewler anlasmaşı ile kürdler nezninde kendini meşrulaştırırken Hewler anlasmaşmasını çiğnemiş anti Barzanici bir tutum sergilemektedir ve diyer kürdi yapılara esadı aratmıyacak uygulmaları ile dikatleri çekmektedir.


Kısacası Kürdün eli ile idrisi bitlisiden ziya gökalpten arta kalan oyunlar yeniden sahnede.
 

Kavramlar çarpıtılmış umutlar kırılmış kürdün geleceği ipotek altına alınarak egemenlerin milli misakiyesi esas alınmış, Kürdi kazanımlara karşı Kürdün geleceği Din kardeşliği ve halkların kardeşliğine hibe edilme planları işlemektedir, bu planlara en başta bagımsız bir kürdistan için dağa çıkmış onca bedel ödemiş on binlerce sahadet yasamış kesim ve bu kesimlerin en yakınları karşı çıkması gerekirken görülmektedirki bu plan bu kesimler tarafında göklere çıkarılmaktadır.


Bu plan uygulamada yaşamda yer bulurmu başarırırlarmı buda Kürd halkının ulusunun kuzey ayağının gönürdeki yere başısı değişmezse bu plan şimdilik uygulanıyor rojavada uygulanıyor bu plan tümden hakim olduğu zaman Türklerinde Türkçe düşünen Kürdleri başarmış olacaktır.


Kaybeden kesim Kürdi düşünen kürdistani düşünen Ulus olmaktan doğan haklarını, parçalanmış ülkesi üzerinde egemen olma umudunu, bir kaç kuşak sonra kurtaracak evlatlarının hayalleri ile yasayacaktır.


İbrahim Demir. 22.05.2013

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.